Ben Bodt

Biografie:

Bernardus Wilhelmus Bodt werd 26 oktober 1943 in Arnhem geboren, de stad waar hij nog steeds woont en werkt. Zijn opleiding kreeg hij aan de Academie voor Beeldende Kunsten in zijn woonplaats (1964-1967 en 1975-1978). Hij is kunstschilder, graficus en fotograaf. Het werk van Ben Bodt ontwikkelde zich in de afgelopen veertig jaar in een cyclische beweging. Realistische (kleur) potloodtekeningen werden opgevolgd door abstracte experimenten in olieverf. In plaats van het grafische karakter van de tekeningen kwam het schilderachtige. Na verloop van tijd is in het werk een terugkeer van figuratieve en meer grafische elementen in het verder abstracte werk te zien, zoals een dierfiguur of een bal. Schilderen is voor Ben Bodt kiezen uit verschillende mogelijkheden, impulsen, gedachten, gevoelens, waarbij nu eens de gedachte, dan weer het gevoel of de impuls centraal staat. Mogelijkheden die voortkomen uit opgedane ervaringen, geziene beelden. Soms is de aanleiding een foto, een of andere beeld, een situatie, een abstractie, die al schilderend op wat voor manier dan ook ontstaat, verandert, maar dan zo direct mogelijk om bepaalde effecten teweeg te brengen. Vaak ook  veranderen die effecten al schilderend of wordt gebruik gemaakt van spontane invallen door de mogelijkheden van de gebruikte materie.  Zijn werk is zeer divers. Soms werkt hij heel realistisch, heel precies. Soms met geabstraheerde werkelijkheid. Soms heel lyrisch abstract, soms vervreemdend. Maar altijd met een helder kleurgebruik en een preciese, doeltreffende penseelstreek.

Jacobs 1993, deel A-K, p. 123