Octave De Coninck

Biografie:

Octave Jean Baptiste De Coninck werd 20 juli 1894 in Amsterdam geboren als zoon van uit Wallonië afkomstige ouders. Hij volgde een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam o.l.v Huib Luns en Arij Spoon. Van 1927 tot 1934 woonde hij in Nederlands-Indië, waar hij in de reclame werkzaam was. Tijdens het bombardement op Rotterdam in mei 1940 werd zijn huis verwoest en betrokken hij en zijn vrouw een nieuw onderkomen in de zgn HEMA-flat in Schiedam. Daar woonde en werkte hij tot zijn dood op 16 mei 1974. Hij tekende (vooral pen) en aquarelleerde voornamelijk stadsgezichten, waarbij hij zich geheel ging toeleggen op illustraties in de pers. Van zijn hand zijn dan ook zeer vele tekeningen in diverse kranten geplaatst. In 2001 werd in zijn woonplaats Schiedam zijn naam aan een fietspad langs de Harreweg verbonden.

Scheen 1969/1970, deel I, p. 245-246
RKD-nr. 21326